ارتباط تلفنی: 09366552221
ارتباط پيامكي: 30004933300333
تعرفه خطوط اختصاصی

قیمت خطوط در سامانه پیامکی البرز ( بهان پیامک )

ردیف ارقام پیش شماره نوع شماره قیمت شماره
۱ ۱۵ ۵ غیر سفارشی ۷۵,۰۰۰
۲ ۱۵ ۵ سفارشی ۸۵,۰۰۰
۳ ۱۴ ۱ غیر سفارشی ۱۵۰,۰۰۰
۴ ۱۴ ۱ سفارشی ۳۰۰,۰۰۰
۵ ۱۴ ۳ غیر سفارشی ۱۵۰,۰۰۰
۶ ۱۴ ۳ سفارشی ۲۰۰,۰۰۰
۷ ۱۴ ۵ غیر سفارشی ۱۵۰,۰۰۰
۸ ۱۴ ۵ سفارشی ۲۰۰,۰۰۰
۹ ۱۳ ۱ غیر سفارشی ۳۵۰,۰۰۰
۱۰ ۱۳ ۱ سفارشی ۷۰۰,۰۰۰
۱۱ ۱۲ ۱ غیر سفارشی ۷۰۰,۰۰۰
۱۲ ۱۲ ۱ سفارشی ۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۳ ۱۲ ۲ غیر سفارشی ۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۴ ۱۲ ۲ سفارشی ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۵ ۱۲ ۲ سفارشی نیمه رند ۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ ۱۲ ۲ سفارشی رند ۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۷ ۱۲ ۳ غیر سفارشی ۹۰۰,۰۰۰
۱۸ ۱۲ ۳ سفارشی ۹۰۰,۰۰۰
۱۹ ۱۱ ۱ غیر سفارشی ۱,۴۰۰,۰۰۰
۲۰ ۱۱ ۱ سفارشی ۲,۷۰۰,۰۰۰
۲۱ ۱۰ ۱ غیر سفارشی ۱,۸۰۰,۰۰۰
۲۲ ۱۰ ۱ سفارشی ۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ ۱۰ ۲ غیر سفارشی ۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ ۱۰ ۲ سفارشی ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ ۱۰ ۲ سفارشی نیمه رند ۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۶ ۱۰ ۲ سفارشی رند ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ ۱۰ ۳ غیر سفارشی ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ ۱۰ ۳ سفارشی ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ ۹ ۱ غیر سفارشی ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰ ۹ ۱ سفارشی ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ ۹ ۲ غیر سفارشی ۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ ۹ ۲ سفارشی ۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳ ۹ ۲ سفارشی نیمه رند ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴ ۹ ۲ سفارشی رند ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ ۹ ۲ سفارشی خیلی رند ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ ۸ ۱ غیر سفارشی ۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۷ ۸ ۱ سفارشی ۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ ۸ ۲ غیر سفارشی ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ ۸ ۲ سفارشی ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ ۸ ۲ سفارشی نیمه رند ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ ۸ ۲ سفارشی رند ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ ۸ ۲ سفارشی خیلی رند ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ ۸ ۲ سفارشی خیلی رند ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ ۷ ۲۱ غیر سفارشی ۵,۵۰۰,۰۰۰
۴۵ ۷ ۲۱ سفارشی ۵,۵۰۰,۰۰۰
۴۶ ۶ ۲۱ غیر سفارشی ۶,۶۰۰,۰۰۰
۴۷ ۶ ۲۱ سفارشی ۶,۶۰۰,۰۰۰
۴۸ ۱ ۱ غیر سفارشی ۰
۴۹ ۰ ۱ غیر سفارشی ۰
۵۰ ۰ ۱ غیر سفارشی ۰
۵۱ ۰ ۱ غیر سفارشی ۰
۵۲ ۰ ۱ غیر سفارشی ۰

درصورتیکه شماره پیشنهادی از سمت شرکت باشد، کف قیمتی آن بازه در نظر گرفته خواهد شد و در صورتیکه شماره پیشنهادی از سمت متقاضی باشد، بسته به رند یا غیررند بودن شماره قیمت آن با در نظر گرفتن قیمت کف و سقف آن بازه ، از سمت ملی پیامک اعلام خواهد شد.

ملاک رند بودن شماره

 • شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
 • ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.

 

 

 • ارسال پیامک با نام تجاری فقط بهایرانسل و تالیا امکان پذیر است.
 • هزینه هر پیامک با نام تجاری حدودا ۵-۶ برابر یک پیامک فارسی عادی است.
 • نام تجاری قابلیت دریافت پیامک ندارد.
 • نام تجاری باید کمتر از ۱۰ کاراکتر و لاتین باشد.
 • عموما و در مقاطع زمانی مختلف ارسال پیامک فارسی از نام تجاری با اختلال مواجه می باشد
 • در نام تجاری امکان قابلیت دریافت گزارش تحویل وجود ندارد.
 • همچنین نام تجاری امکان اتصال به وبسرویس را ندارد.

 

 • ارسال بین المللی : امکان ارسال پیامک به صورت بین المللی فراهم بوده و دارای ضریب ۱۲ می باشد که در تعرفه پایه حساب کاربری شما ضرب میشود .

 

شرایط نمایندگان ویژه

 • روزانه بیش از ۵۰ هزار پیامک ارسال داشته باشند.
 • خرید های ایشان یکجا و بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد.
 • روزانه حداقل ۵ خط اختصاصی خریداری نمایند.
لذت واقعی پشتیبانی

در بهان پیامک پشتیبانی کاربران به صورت ۲۴ ساعته واقعی و مداوم در طول شبانه روز توسط بخش پشتیبانی داخل سامانه انجام میپذیرد .تمایل دارید ما پشتیبان شما باشیم ؟

آخرين ابزارهاي بهان پیامک:  
Close